Panel používateľa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu www.mertec.sk

Objednávka:
Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: 

  • meno a priezvisko kupujúceho, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho
  • kód (názov) produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky
  • množstvo požadovaných kusov produktov
  • vybraný spôsob platby
  • požadovaný termín dodania tovaru
  • adresu pre dodanie tovaru

 

Potvrdenie objednávky:
Na základe riadnej objednávky predávajúci potvrdí emailom prijatie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu, množstvo produktov a predpokladanú dobu dodania. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

 

Spôsob platby:
Platba je štandardne dobierkou, t. j. pri prevzatí zaplatíte priamo kuriérovi. Tiež je možné vystaviť predfaktúru alebo faktúru, pričom tovar bude dodaný po vykonaní úhrady. V konkrétnych prípadoch je možné dohodnúť iné platobné podmienky.

 

Dodanie tovaru:
Keďže sa jedná o internetový obchod, dodanie tovaru realizujeme prepravnou službou UPS v lehote do 3-4 pracovných dní, pokiaľ je objednaný tovar na sklade.

 

Dopravné:
K cene tovaru je účtované dopravné 5€ bez DPH len v prípade, že cena nákupu nepresiahne sumu 200 € bez DPH.

 

Reklamácia tovaru:
Každý zákazník má právo na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Podľa obchodného zákonníka máme povinnosť vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným používaním tovaru, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním, poškodenie a inými živlami.
Pred odoslaním prístroja je vhodné prekonzultovať druh a prejavy poruchy – použite našu emailovú adresu.. V prípade, že bude potrebné odoslať prístroj na servis, prístroj dobre zabaľte do odolného (najlepšie originálneho) obalu a spolu s popisom chyby a kópiu záručného listu odošlite na našu adresu. Dopravné náklady znáša zákazník.
Tento postup použite aj pri poruche prístroja po záručnej lehote. V takom prípade budete ešte pred vykonaním servisných prác požiadaní o súhlas s predpokladanou cenou opravy.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Mertec, s.r.o., Bakossova 3/C, 97401 Banská Bystrica, e-mail: info@mertec.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU.

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, znášate náklady na zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady (doprava).

Platba Vám bude vrátena bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Spôsob vybavovania reklamácií a vrátenia tovaru sa riadi platnými zákonmi.
 

Ochrana osobných údajov:

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel. 

Informácie pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info